CE-mærkning

Introtekst…

I henhold til den europæiske byggevareforordning 305/2011 skal alle virksomheder, som producerer og leverer til byggeri, der er omfattet af byggevaredirektivet, CE-mærke byggevarer i henhold til DS/EN 1090-1.

Gør CE-mærkningsprocessen mere simpel og effektiv med vores CE-mærknings software. Test viser at udarbejdelse og udskrivning af CE-mærkningspapirerne reduceres fra at tage 15-20 minutter til få minutter.