ISO 26000

CSR – Corporate Social Responsibility

HVAD ER SOCIAL ANSVARLIGHED

ISO 26000

ISO 26000 omhandler de internationale retningslinier og principper for social ansvarlighed også kaldet CSR – en forkortelse for Corporate Social Responsibility.

CSR bygger på virksomhedens samfundsansvar i løsning af sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, hvormed CSR er nært beslægtet med bæredygtighed.

Virksomhedens indsats i forhold til miljøbeskyttelse, fremme af antikorruption og efterlevelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder kaldes under et for CSR eller virksomhedens samfundsansvar.

Samfundsansvaret skal eksempelvis tænkes ind i betingelserne for virksomhedens samarbejde med leverandører. Det skal komme til udtryk i et socialt ansvar i forbindelse med erhvervelse af arbejdskraft og et miljø ansvar i forbindelse forebyggelse og reduktion af miljøpåvirkninger. Ved hjælp af risikostyring ISO 31000 kan virksomheden identificere og håndtere de forhold, som virksomheden har negativ indlfydelse på.

Erhvervsministeriet og Dansk Industri (DI) står bag udviklingen af en række online tilgængelige beregningsværktøjer og selvevalueringsværktøjer, som virksomheden kan anvende i forbindelse med kortlægning af virksomhedens CSR-aktiviteter.

Virksomheden kan vælge at udleve CSR i henhold til retningslinierne i ISO 26000 eller at blive certificeret i henhold til ISO 49001.

Hvordan kommer du igang med CSR

Hvis du gerne vil igang med implementering af CSR kan vi hjælpe dig med at opnå det nødvendige overblik, ligesom vi kan være en ressource i forbindelse med kortlægning af virksomhedens sociale anvarlighed. Hvis virksomheden har et ledelsessystem fx. ISO 9001 , ISO 14001 eller ISO 45001 (OHSAS 18001) kan vi rådgive omkring, hvordan CSR integreres i det eksisterende system.

Kontakt os for at høre mere om hvordan du kommer igang.