KLS system

Kls system

 

HVAD ER ET KLS SYSTEM

Kvalitetsstyring i VVS branchen

Lovbekendtgørelse nummer 988 af 8. december 2003 til autoriserede vvs-installatører og kloakmestre stiller krav om, at autorisationskrævende opgaver indenfor autorisationsområder kun må udføres i virksomheden, såfremt et for de pågældende områder dækkende, dokumenteret, godkendt og i praksis indarbejdet kvalitetsstyringssystem forefindes i virksomheden.

 

Eksempler på krav til kls system:

  • Der skal etableres et KLS – System, der er underlagt ekstern kontrol.
  • Der skal udpeges en teknisk ansvarlig i virksomheden, der skal være uddannet GVS Mester.
  • Der skal foretages afvigelses-behandling, kontrol af det udførte arbejde, intern efterprøvning og ledelsens evaluering.
  • AdVisio tilbyder at hjælpe dig med en relancering af KS Systemet med fokus på udvikling af KS Systemet. Vore erfaringer viser at arbejder man ”rigtig” med systemet, kan investeringen betale sig.
  • AdVisio Tilbyder at gennemgå systemet med henblik på tilpasning af systemet til din virksomhed.
  • Advisio Tilbyder assistance til at implementere afvigelsesbehandlingen så det giver resultater.
  • AdVisio Tilbyder at gennemføre kontrollen af det udførte arbejde, den interne efterprøvning samt afholde ledelsesevalueringen.

Hvordan kommer du igang med indførelse af et Kls system

Kontakt os for nærmere information hvis du ønsker at vide mere om, hvordan din virksomhed kan opnå fordele med indførelse af risikostyring med et kls system

 

Læs mere…