Easy Farming

 Lean i Landbruget

  -Lean i landbruget? Vi kalder det Easy Farming.

 

Fordele ved at optimere dit landbrug

✓ Få fokus på at fjerne det, der ikke skaber værdi for din virksomheden

✓ Gør målene mere overskuelige for alle i din virksomheden

✓ Få en forbedringskultur, hvor jeres fokus er på at eliminering af spild

✓ Gør det nemt at finde ting, da alle jeres ting har en fast plads

✓ Få standarder for jeres arbejdsgange, så alle nemt kan udføre arbejdsopgaverne

✓ Få et nemt system til lagerstyring, så du ikke løber tør for standard varer

✓ Få lavet en vedligeholdelses plan så du kun har planlagte driftstop

✓ Få engagerede medarbejdere

✓ Få fokus på optimering igennem omstrukturering og standardisering uden store økonomiske investeringer

 

Det mest ofte stillede spøgsmål:

Hvad kan vi gøre? vi har jo slet ikke tid til at bruge alt den tid på det.? 

hvordan får man lean i landbruget?

I har ikke tid til at optimere? Prøv at se det sådan her.

En medarbejder der arbejder i farestalden skal foder pattegrisene, med lidt frisk tørfoder hverdag. Han smider 2 håndfulde i hver fodertru. Det tager ca 1 sek. pr håndfuld. Men denne medarbejder har fået lov til at arbejde med løbne forbedringer 30 min hver morgen, hvor medarbejdern har fået lov til at bruge tiden på af finde steder hvor han kan optimere. I Dag har han tænkt over hans arbejds process i farestalden med udfodring. han kommer op med en løsning, han har nu fundet en lille bøtte der passede med 2 håndfulde. Han har nu mulighed for at udfodre begge håndfulde i samme bevælese. han har nu sparet 1 sek pr stig. Det virker måske ikke af så meget.

Det stiller vi lige op i et regnestykke: 1 sek pr stig x 120 stier = 2 Minutter pr dag x 365 dage = 730 minutter / 60 = 12,1 time pr år.

Ved at denne medarbejder har fået lov til at bruge 30 minutter på at tænke over, hvordan denne lille simple ting kunne forbedres, har han nu sparet virksomheden for 12,1 time om året. Så er spørgsmålet bare om i føglerer i har tid til at forbedre jeres produktion.

 

VURDERING AF OPTIMERINGS POTENTIALER I JERES PRODUKTION:

Få lavet en gennemgang af jeres produktion og så kommer vi med vores vurdering af potentialet for optimering forinden du beslutter dig for at påbegynde et optimerings forløb.

 

TRÆNING I LEAN MÅLRETTET DIN BEDRIFT:

AdVisio kan træne dig og dine medarbejdere i at anvende optimeringsværktøjer, hvormed I på egen hånd kan arbejde henimod et optimeret landbrug. Når vi tilpasser træningen så den passer til jer, tager vi udgangs punkt i de ting i har behov for at blive bedere til. fortæller i os at det er komunikationen mellem hinanden. Så er det hvad vi tager fat i i første omgang og så hjælper vi med at få styr på det.

 

 

TRÆNING I LEAN FOR ERFA-GRUPPER:

AdVisio kan træne jer sammen med jeres erfagruppe i optimeringsværktøjer, medens I samtidig sparer med hinanden omkring optimering. Dette er en effektiv måde at arbejde med lean på fordi i er flere der arbejder med værktøjerne på samme tid, i kan være med til at hjælpe hinanden til nye og gode optimerings muligheder. i er også flere til at betale dagen. så det er derfor også billigere.

   

 

 

OPFØLGNING OG VEJLEDNING:

Få hjælp til at følge op på jeres forbedringer og optimeringer i laver, så i nemmere kommer i mål, også selv i den travle hverdag. Det er meget vigtig at der bliver fulgt op på de forbedringer der bliver lavet og man for snakket det igennem med alle på gården. da det kan være med til at inspirere hinanden til at lave inu flere forbedringer. Vi ved også godt det kan være svært at skulle overskue at arbejde med dette fordi det er nyt og fordi der er travlt. men de ved vi og derfor tilbyder vi at kunne hjælpe jer med at holde den opfølgning så i kan blive ved med at optimere jeres bedrift i den rigtige ratning.

 

HVORDAN INDFØRER JEG LEAN I MIT LANDBRUG.

1: I skal finde ud af hvad målet er med at inføre lean.

2: Hvilket områder vil i gerne fokusere på.

3: Hvor meget tid vil i afsætte til det.

Her efter lægges der en plan som skal følges så i kan genneføre de mål i har sat. Det er lættere at komme igang hvis man starter med at finde et fokus område, så bliver det mere overskuligt. Det er meget vigtig i sætter noget tid af til det. da det er givet godt ud på den lange bane.

Jo mere tid der blivere sat af til det jo hurtiger bliver det helt naturligt at lave forbedringer hele tiden. sammentidig få i også meget hurtigere optimeret produktionen.

Kontakt os så hjælper vi dig igang.

 

Få gratis tips og tricks til optimering af dit landbrug

Vil du gerne have gratis tips og tricks, til hvordan du kan optimere dit landbrug. Så følg os på facebook der vil du løbende kunne finde inspiration, til hvordan du kan forbedre din produktion.