Theory of Constraints

Hvad er begrænsningsteorien?

Begrænsnings Teorien (TOC) er en overordnet styringsfilosofi indført ved Dr. Eliyahu M. Goldratt i bogen med titlen The Goal fra 1984, der hjælper og gearer organisationer til at nå deres mål. Titlen kommer af den påstand, at ethvert håndterbart system er begrænset til at nå flere af sine mål ved et meget lille antal begrænsninger, og at der altid er mindst én begrænsning. TOC processen søger at identificere begrænsningerne og omstrukturere resten af organisationen omkring disse, ved brug af fem Fokusering trin.

Key antagelse

Den underliggende præmis for Begrænsningsteorien er, at organisationer kan måles og kontrolleres af variationer på tre målinger: Throughput, Operational expenses, og inventory. Throughput er den hastighed, hvormed systemet genererer penge via salg. Inventory er alle de økonomiske midler systemet har investeret i at købe ting, som den har til hensigt at sælge. Operational expenses er alle de økonomiske midler systemet bruger for at vende Inventory til Throughput.

Teorien om begrænsninger er baseret på den forudsætning, at målopfyldelse af et givet mål er begrænset af mindst én begrænsende proces. Kun ved at øge gennemstrømningen i begrænsningen kan overordnede gennemløb øges, og derved sikre målopnåelse.

5 fokuseringstrin

De fem fokus trin har til formål at sikre løbende forbedringer. Indsatsen er centreret omkring organisationens begrænsninger.

Identificér begrænsningen

Den ressource eller politik, der forhindrer organisationen i at nå målet

Beslut hvordan begrænsningen udnyttes

Få mest kapacitet ud af den begrænsende proces

Organisér alle andre processer til ovennævnte beslutning

Juster hele systemet eller organisation til at støtte den beslutning, der træffes i førnævnte

Løft begrænsningen

Foretag andre større nødvendige ændringer for at bryde begrænsningen

Hvis begrænsningen som en følge af disse trin har flyttet sig, så tilbage til trin 1

Lad ikke Social inerti blive begrænsningen

Typer af (interne) begrænsninger

  • UDSTYR: Den måde udstyret benyttes i øjeblikket begrænser systemets evne til at producere.
  • PERSONER: Mangel på uddannet arbejdskraft begrænser systemet.
  • MENTALE MODELLER som af mennesker kan forårsage en adfærd, der bliver en begrænsning.
  • POLITIK: En skriftlig eller uskrevet politik forhindrer systemet i at foretage mere.

 

Med Advisio er det nemt at komme i gang!

Kontakt os og hør hvordan din virksomhed kan opnå fordele med styringsfilosofien TOC