World Class Manufacturing (WCM)

Hvad er WCM?

World Class Manufacturing indeholder 3 hovedprincipper:

LEAN MANUFACTURING​

Du eliminerer spild step by step. Spild er defineret som aktiviteter, der tilføjer omkostninger, men ingen værdi i det færdige produkt. Det kunne være omproduktion, lager, for mange varer i arbejde, unødvendige bevægelser og kassation.

TOTAL QUALITY (TQ)​

Der skabes en kultur, som ikke tolererer defekter / fejl i både processer, produkter og informationsstrømmen. Målet med TQ er at reducere afvigelser til en ubetydelig del af den samlede produktionsmængde. I dag anvendes Six sigma (3,4 ppm) ofte som værktøj og pejlemærke for opnåelse af TQ.

TOTAL PREVENTATIVE MAINTENANCE (TPM)​

Det sidste princip bygger på præventivt vedligehold af produktionsudstyr. Der skal udarbejdes planlagte vedligeholdsopgaver af udstyret, hvor hensigten er at reducere mængden af uplanlagte stop forårsaget af udstyrsfejl. Vedligeholdet gennemføres dels af vedligeholdsmedarbejdere og operatører.

Japanske rødder

WCM er en kombination af forskellige koncepter, principper og teknikker, som kan anvendes til at lede og styre en produktionsvirksomhed. WCM tager udgangspunkt i den japanske industris udvikling efter anden verdenskrig, og er bygget på mange af de ideer, der anvendes i de japanske bil-, elektronik-, og stålfabrikker.

 

Ved WCM er der primært fokus på kontinuerte forbedringer i kvalitet, omkostninger, gennemløbstid, fleksibilitet og kundeservice.

WCM er en procesdrevet fremgangsmåde, hvor implementeringen sædvanligvis involverer følgende filosofier og teknikker:

 • Produktion efter ordre
 • Strømlinet flow
 • Små seriestørrelser
 • Produktfamilier
 • Gør tingene rigtig første gang
 • Produktion i celler eller linjer
 • Total Præventiv vedligehold
 • Hurtig omstilling
 • Nul fejl
 • Just in time
 • Reduktion af variation i processer
 • Høj medarbejderinvolvering
 • Fleksible teams
 • Multi – skilled medarbejdere
 • Visualisering – visuel signalering (eks. nedbrud – Fejl – resultater)
 • Statistisk proceskontrol.

 

 

Kom godt i gang med at indføre WCM

Advisio kan hjælpe dig med at opnå fordele med WCM