Software til CE-mærkning (Testside)

Hvorfor skal man CE-mærke bygningsstål?

I henhold til den europæiske byggevareforordning 305/2011 skal alle virksomheder, som producerer og leverer til byggeri, der er omfattet af byggevaredirektivet, CE-mærke byggevarer i henhold til DS/EN 1090-1.

CE – mærkningen foretages med udgangspunkt i CE overensstemmelsesvurderingen og den EU harmoniserede byggevareforordning. Det betyder bl.a. at:

  • CE-mærkningen skal ske iht. EN 1090-1, anneks ZA.3
  • Der skal udformes et CE-mærkningsdokument
  • CE-mærkningsdokumentet skal udformes afhængig af metodevalget
  • Produktets ydeevne skal beskrives i form af en ydeevneerklæring

 

Fordele ved at købe et CE-mærkningsprogram til bygningsstål:

Ved køb af CE-mærkningssoftwaren effektiviserer du CE – mærkningsprocessen, så CE-mærkningen bliver enkel og simpel. Softwaren er optimeret således at der tages hensyn til metodevalg og ydeevnen deklareres helt automatisk. Der kan efter eget valg udskrives CE – overensstemmelsesdokument, ydeevneerklæring og en følgeseddel der kan følge varen der er CE-mærket. Dokumentationen genereres i pdf-format, og er let at sende til kunden via e-mail. Test og erfaring viser at udarbejdelse og udskrivning af CE-mærkningspapirerne vil reduceres fra at tage 15 til 20 minutter, til kun at tage et par minutter.

 

Hvordan virker CE-mærkningsprogrammet?

Advisio har i samarbejde med en softwareprogrammør udviklet et program til at udføre den krævede overensstemmelsesvurdering, ydeevneerklæring og CE-mærkning i henhold til DS/EN 10901. Softwaren er logisk opbygget, enkelt at bruge, og vil kunne effektivisere arbejdsopgaver i CE-mærkningsprocessen mærkbart. Se her (OBS: Videoen vil nok fungere bedre hvis der er en speaker, der forklarer)

 

 

Priser på CE-mærknings software til bygningsstål

Starter

Bronze

Sølv

Guld

GRATIS prøveversion
i 14 dage
Opstart 1.500 kr. +
149 kr./måned
Opstart 1.500 kr. +
179 kr./måned
Opstart 1.500 kr. +
199 kr./måned
1 bruger  1 bruger  2 brugere  Ubegrænset brugere
Funktioner:
– CE-mærke
– Ydeevneerklæring
– Følgeseddel
Funktioner:
– CE-mærke
– Ydeevneerklæring
– Følgeseddel
Funktioner:
– CE-mærke
– Ydeevneerklæring
– Følgeseddel
Funktioner:
– CE-mærke
– Ydeevneerklæring
– Følgeseddel
Gratis gennemgang af sortwaren Ubegrænset antal CE-mærker  Ubegrænset antal CE-mærker  Ubegrænset antal CE-mærker

 

Mulighed for tilkøb:

  • Tilkøb af andet sprog (Norsk eller engelsk): Kr. 2.000 pr. sprog
  • Hjælp til installation og træning i brug af software: kr. 1.995 pr. bruger

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

 

Sådan kommer du igang med at bruge CE-mærknings programmet

AdVisio tilbyder en uforpligtende gennemgang og gratis prøveperiode på 14 dage, hvor softwaren kan afprøves. Softwaren tilbydes som enkelt bruger version eller som en version til flere brugere. AdVisio tilbyder at hjælpe med installationen, og træne i anvendelse af programmet. Få ce mærke softwaren på prøve gratis i 14 dage. Kontakt os i dag så hjælper vi dig i gang.