CE-Mærknings software

CE Mærkning af bygningsstål

 

HVORFOR SKAL MAN CE MÆRKE BYGNINGSSTÅL

I henhold til den europæiske byggevareforordning 305/2011 skal alle virksomheder, som producerer og leverer til byggeri, der er omfattet af byggevaredirektivet, CE-mærke byggevarer i henhold til DS/EN 1090-1.

CE – mærkningen foretages med udgangspunkt i CE overensstemmelsesvurderingen og den EU harmoniserede byggevareforordning.

Det betyder bl.a. at:  – CE

– mærkningen skal ske iht. EN 1090-1, anneks ZA.3.

– Der skal udformes et CE – mærkningsdokument.

– CE – mærkningsdokumentet skal udformes afhængig af metodevalget.

– Produktets ydeevne skal beskrives i form af en ydeevneerklæring.

 

 

FORDELE VED AT KØBE ET CE-MÆRKNINGSPROGRAM TIL BYGNINGSSTÅL:

Ved køb af CE-mærkningssoftwaren effektiviserer du CE – mærkningsprocessen, så CE-mærkningen bliver enkel og simpel.

Softwaren er optimeret således at der tages hensyn til metodevalg og ydeevnen deklareres helt automatisk.

Der kan efter eget valg udskrives CE – overensstemmelsesdokument, ydeevneerklæring og en følgeseddel der kan følge varen der er CE – mærket.   Dokumentationen genereres i pdf – format, og er let at sende til kunden via e-mail.

Test og erfaring viser at udarbejdelse og udskrivning af CE – mærkningspapirerne vil reduceres fra at tage 15 til 20 minutter, til kun at tage et par minutter.

 

 

HVORDAN VIRKER CE MÆRKNINGS PROGRAMMET

Advisio har i samarbejde med en softwareprogrammør udviklet et program til at udføre den krævede overensstemmelsesvurdering, ydeevneerklæring og CE – mærkning i henhold til DS/EN 10901.

Softwaren er logisk opbygget, enkelt at bruge, og vil kunne effektivisere arbejdsopgaver i CE – mærkningsprocessen mærkbart.

 

 

 

Priser på CE mærkning softwaren til bygnings stål

 

Tilvalg løsninger

Alle priser er i danske kroner, eks. moms.

 

Sådan kommer du igang med at bruge ce mærknings programmet

AdVisio tilbyder en uforpligtende gennemgang, og gratis prøveperiode på 14 dage, hvor softwaren kan afprøves.

Softwaren tilbydes som enkelt bruger version eller som en version til flere brugere.

AdVisio tilbyder at hjælpe med installationen, og træne i anvendelse af programmet.

 ce mærke softwaren på prøve gratis i 14 dage. Kontakt os idag så hjælper vi dig igang.