ISO 45001:2018

Hvad er arbejdsmiljøledelse?

ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse omtales også arbejdsmiljøstyring eller arbejdsmiljøhåndtering. ISO 45001 standarden omhandler arbejdsmiljøledelse med krav til, hvordan organisationen identificerer, håndterer og forbedrer de arbejdsmiljømæssige forhold i virksomheden.

Indenfor ISO 45001 standardens rammer skal virksomhedens ledelse og medarbejdere foretage en arbejdsmiljøkortlægning for at identificere væsentlige arbejdsmiljømæssige risici relateret til virksomhedens aktiviteter. Ud fra de identificerede risikofaktorer udarbejdes en risikovurdering, hvor arbejdsmiljøledelsen scorer sandsynlighed og konsekvens af arbejdsmiljømæssige påvirkninger. Virksomheden skal formalisere aftaler med hensyn til arbejdsmiljøet og opbygge rutiner, hvor ledelsen overvejer arbejdsmiljøpåvirkninger ved køb af nye maskiner og bygninger eller ved ombygning.

Arbejdsmiljøledelsen skal formulere en forpligtende arbejdsmiljøpolitik, som udtrykker virksomhedens holdninger og ambitioner med hensyn til arbejdsmiljøet. Endelig udarbejdes ambitiøse arbejdsmiljømål, hvor virksomheden forpligteer sig til løbende at forbedre og overvåge arbejdsmiljøsituationen.

Virksomheden skal løbende foretage ISO 45001 audit og hvis virksomheden ønsker et certificeret system, skal arbejdsmiljøledelsessystemet efffektivitet overvåges periodisk af en uafhængig ISO 45001 auditor.

Indførelse af arbejdsmiljøledelse kan hjælpe virksomheden med at efterleve det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde og forebygge ulykker, uheld og hændelser. Endvidere kan virksomheden opnå et forbedret arbejdsmiljø, som kan måles på øget effektivitet og faldende fraværsprocenter.

Virksomheden kan godt indføre arbejdsmiljøledelse uden certificering, men med certificering fritages virksomheden for arbejdstilsynets screening.

Sådan kommer du igang med ISO 45001

ISO 45001 er harmoniseret med ISO 9001 og kan derfor integreres i det eksisterende ledelsessystem. Vi kan tilbyde et individuelt rådgivningsforløb, hvor vi involveres i hele eller dele af processen efter ønske og behov. Kontakt os for nærmere information.