Konsulenter

Allan Vester – +45 24 26 20 98
Kontakt via email 

Direktør

Baggrund Allan er ingeniør og har gennem mange år arbejdet som bl.a. produktionschef, logistikchef og afdelingschef i både mellemstore og store danske virksomheder.

Erfaring med konsulentopgaver indenfor, strategisk forretningsudvikling, lean, kvalitetsstyring, organisationsudvikling, optimering af forretningsgange og interim ledelse.

Har i perioden som konsulent gennemført kursusaktiviteter indenfor Lean, kvalitet og organisationsudvikling for flere tusinde kursister.

Personlig platform:

 • Bliver ofte karakteriseret som en ærlig og tillidsvækkende person, der kan tales fortroligt med, hvilket har medført at han ofte spørges til råds omkring virksomhedernes drift, styring og ledelse.
 • Er en dygtig motivator, der forstår at få medarbejdere og ledere til at trække i samme retning.
 • En af Allans styrker er at han naturligt begår sig på alle niveauer i en virksomhed, og er derfor ofte ganske vellidt i hele organisation.

 

Laila Junge – +45 24 26 95 62
Kontakt via email
 

Operations and development

Baggrund Laila er uddannet produktionsingeniør med solid erfaring i gennemførelse af projekter indenfor kvalitetsstyring, proceseffektivisering og optimeringer baseret på lean principperne. Enkeltfag på HD og cand.oecon-studiet ved Odense Universitet. Hovedopgave omhandlende strategisk planlægning og forretningsudvikling på en produktionsenhed i APV koncernen.’

Erfaring med konsulentopgaver indenfor projektledelse, udvikling, opbygning og implementering af forskellige kvalitetsstyringssystemer, udvikling og implementering af MRP-system og implementering af den strategiske hovedplanlægning med fokus på nedbringelse af gennemløbstider og kapitalbinding i varelagre, reducering af ordrens vej gennem effektivisering af vareflow og informationsflow, eliminering af ikke værdiskabende aktiviteter og identificering af costdrivere.

Undervisningserfaring fra erhvervsakademiet i Herning og igennem afvikling af mere end 75 kurser indenfor Lean, 5S, kvalitet, teambuilding, kommunikation og kaizen. Erhvervscensor indenfor akademierne.

Personlig platform:

 • Vanebryder i tanke og handling og formår at drive en forandringsproces med smittende entusiasme.
 • Drive og selvstartergener og klare ideer om, hvad organisationen kan blive til.
 • I tanke og handling drevet af viljen til sammen med organisationen at skabe det nødvendige MOD til at forandre det bestående igennem synliggørelse af organisationens potentiale

Mogens Olivarius
Samarbejdspartner

Baggrund Mogens er uddannet produktionsingeniør. Han har gennemgået Six Sigma green belt og er uddannet indenfor forskellige automobil standarder. Mogens er lead auditor i ISO 9001 samt OHSAS 18001

Erfaring Gennem mange år i vindindustrien har Mogens opbygget stor international erfaring indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø, leverandørstyring og kvalificering af leverandører til vindindustrien. Dette er blandt andet sket igennem projektledelse fra udvikling og implementering samt træning af system audit værktøjer, hvor der også er taget højde for fortsat løbende udvikling og CSR (coorporate social responsibility), målrettet indsats med audit og udvikling af underleverandører, intern organisationsudvikling og ledelsesfilosofier, bredt kendskab til fremstillingsprocesser, implementering af automobil standard værktøjer som PPAP, APQP, MSA og Six Sigma med mere.

Personlig platform:

 • Positiv og helhedsorienteret indgangsvinkel og anskuelse
 • Vægter højt at gøre teori og erfaringer til noget praktisk anvendeligt.
 • Analytisk, systematisk og formår på kort tid at danne det nødvendige overblik.
 • Fokuserer på det brede samarbejde og engagement overalt i organisationen.
 • Trives og inspireres af forandringer og forbedringer.