EN1090

(DS/EN 1090)

Stålkonstruktioner skal i henhold til Bygningsreglementet (BR10) dimensioneres og udføres i henhold til Eurocode 3 (EN 1993-serien), og EN 1090-1 benyttes som udførselsstandard, dvs. at standarden skal efterleves.

Hvad skal der til for at blive certificeret i EN1090?

  • Virksomheden skal have indført kvalitetsstyring efter DS/EN 3834 eller andet FPC-system
  • Arbejdet skal tilrettelægges af en svejsekoordinator
  • Der skal anvendes certificerede svejsere
  • Der skal anvendes svejseprocedurer på alle svejsninger
  • Der skal laves dokumentation af det udførte arbejde jf. EN 1090-2 eller EN 1090-3.

Hvordan bliver man certificeret i EN1090?

I AdVisio rådgiver vi virksomheder omkring EN 1090 og hjælper med at opbygge et certificeringsklart kvalitetsstyringssystem i henhold til EN 3834. Under opbygningen tager vi altid udgangspunkt i den konkrete virksomhed og de interne kvalitetsprocesser bliver opbygget og beskrevet, således at de understøtter de eksisterende arbejdsgange i virksomheden.

Vi har gode erfaringer med, at netop denne tilgangsvinkel med høj involvering og virksomhedstilpasning skaber et bedre ejerskab blandt vore kunders medarbejdere. Dette styrker både implementeringen, men også vedligeholdelsen af kvalitetssystemet efterfølgende – Vore kunder opnår altså en unik kvalitetshåndbog, som er skræddersyet efter deres virksomhed og dennes behov.

Hvor lang tid tager det at bliver certificeret i EN1090?

  1. Fra opstart af projekt til endelig certificering kan forløbet vare mellem 4-12 måneder, alt efter hvor mange ressourcer der tilknyttes projektet internt i virksomheden.
  2. Alternativt kan virksomheden få rådgivning omkring reglerne i standarden samt til opstart af processen. Det er så virksomheden, der har ansvaret for projektforløbet og beskrivelsen af alle processer.
  3. AdVisio kan også varetage hele processen fra start til slut i forbindelse med den endelige certificering. Herved overtager AdVisio ansvaret for at virksomheden opnår certificering iht. byggevaredirektivet.

Spørgsmål omkring EN1090

Har du spørgsmål til en1090 eller hvordan du kommer igang. så kontakt os idag. Vi har hjulpet over 270 virksomheder igennem certificering, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.