EN 1090

EN1090 er en europæisk standard der fastsætter krav til fremstilling og montering af bærende stål- og aluminiumskonstruktioner. Standarden er særligt relevant for de virksomheder der leverer til bygge- og anlægssektoren.

EN1090 EN 1090 CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner Kvalitetsstyring af bærende konstruktioner

DS/EN 1090

CE-mærkning af bygningsstål?

Stålkonstruktioner skal i henhold til Bygningsreglementet (BR18) dimensioneres og udføres i henhold til Eurocode 3 (EN 1993-serien), og EN 1090-1 benyttes som udførselsstandard, dvs. at standarden skal efterleves under udførelsen. For at kunne CE-mærke bygningsstål skal din virksomhed være certificeret i henhold til EN 1090-1. Læs mere nedenfor.

Hvad kan vi hjælpe med?

AdVisio er medlem af standardiserings-udvalget EN 1090, hvor vi holdes opdateret på ændringer. Vi har hjulpet over 270 virksomheder igennem certificering, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

Vi hjælper dig med opbygning af dit system til certificering og klæder dig på til at imødekomme kravene til sporbarhed. Vi indfører dig i kravene i standarden og kan afhængig af vores involvering også tilknyttes som svejsekoordinator.

EN1090 EN 1090 CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner Kvalitetsstyring af bærende konstruktioner WPQR Svejseprocedurespecifikation Svejserådgivning

Omfang

For at kunne CE-mærke bygningsstål, skal din virksomhed certificeres i henhold til EN 1090-1. Virksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 3834 eller et andet FPC-system. Læs mere om ISO 3834 her

Arbejdet skal tilrettelægges af en svejsekoordinator. Der skal anvendes certificerede svejsere og foreligge svejseprocedurer på alle svejsninger.

Desuden skal der laves dokumentation af det udførte arbejde jf. udførelsesstandarderne EN 1090-2 eller -3. Du kan købe standarderne her

Når vi opbygger et system til håndtering af kravene i den valgte udførelsesstandard, hjælper vi virksomheden med at afdække omfanget af krav til dine produkter og produktionsprocesser. 

Du skal udpege en ansvarlig svejsekoordinator med de rette kompetencer og den rette erfaring til at overvåge virksomhedens svejseprocesser og svejseaktiviteter. 

Du kan også benytte dig af AdVisio, som kan tilknyttes som ekstern svejsekoordinator. Læs mere om ekstern svejsekoordinator her.

Kvalitetsstyringssystemet skal dokumentere dine processer, kvalifikationer og certificeringer af svejsere, inspektører og teknisk personale. Vi hjælper dig til udbredelse af kravene og til forståelse af standarden.

Rådgivning

I AdVisio rådgiver vi virksomheder omkring kvalitets- og udførelsesstandarder og hjælper med at opbygge et certificeringsklart kvalitetsstyringssystem i henhold til EN 3834. Under opbygningen tager vi altid udgangspunkt i den konkrete virksomhed og de interne kvalitetsprocesser bliver opbygget og beskrevet, således at de understøtter de eksisterende arbejdsgange i virksomheden.

Forløb

Vi har gode erfaringer med, at netop denne tilgangsvinkel med høj involvering og virksomhedstilpasning, skaber et bedre ejerskab blandt vore kunders medarbejdere. Dette styrker både implementeringen, men også vedligeholdelsen af kvalitetssystemet efterfølgende. Vore kunder opnår altså en unik kvalitetshåndbog, som er skræddersyet efter deres virksomhed og dennes behov. 

Når systemet er etableret, godkendt og forstået af brugere, vil vi aftale rækkefølgen og tidsrammen for implementeringen, som er afhængig af jeres involvering og ressourcer. AdVisio laver løbende audit af processerne for at afdække implementeringsgraden. Der er implementeringsgraden, der er bestemmende for, hvornår du er klar til certificering.

EN1090 EN 1090 CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner Kvalitetsstyring af bærende konstruktioner

Du skal ansøge om certificering ved akkrediteret tredjepart, som ved audit afgør om din virksomhed kan dokumentere overensstemmelse med EN1090.

Fra opstart af projekt med opbygning af et system til endelig certificering kan forløbet vare mellem 4-12 måneder, alt efter hvor mange ressourcer der tilknyttes projektet internt i virksomheden.

Alternativt kan virksomheden få rådgivning omkring reglerne i standarden samt til opstart af processen. Det er så virksomheden, der har ansvaret for projektforløbet og beskrivelsen af alle processer.

AdVisio kan også varetage hele processen fra start til slut i forbindelse med den endelige certificering. Herved overtager AdVisio ansvaret for at virksomheden opnår certificering iht. byggevaredirektivet.

EN1090 EN 1090 CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner Kvalitetsstyring af bærende konstruktioner