Hvad er en LEAN-produktion?

En lean produktion, er hvor man har virksomhedens spild faktorer i fokus og går målrette efter at minimere fejl.


LEAN filosofien

De fleste virksomheder interesserer sig for produktivitet og kvalitet i arbejdet med at skabe en sund og konkurrencedygtig virksomhed. Ifølge LEAN filosofien skal den forbedrede konkurrencesituation opnåes  ved at skabe sammenhæng mellem de aktiviteter virksomheden igangsætter og de krav og forventninger, der kommer til udtryk i relationen med kunden. Når virksomheden trimmes til at imødekomme kundernes krav og forventninger anvendes metoder og værktøjer til eliminering af spild og opnåelse af strømlinet flow.

LEAN filosofien får fodfæste i virksomheden, når ledelsen sætter fokus på lederskab, evnen til at gå foran, at skabe tillid og give slip. For AdVisio betyder LEAN, at slippe tanker løs hos medarbejderne, strukturere disse, og transformere ord til handling.

Advisio har erfaring, kompetencer og værktøjer til at gennemføre analyser og holdbare transformationer indenfor LEAN filosofien

LEAN administration

Arbejdet med Lean Administration i service, industri og offentlige erhverv er en vedvarende proces, hvor man ved kontinuerte forbedringer eliminerer spild i de daglige administrative arbejdsopgaver. Hovedelementer i Lean Administration vil i samarbejde med AdVisio Være:

 • Medarbejderinvolvering (leadership)
 •  5S, VSM (Value Stream Mapping)
 • Flow, KaiZen og tavlemøder.


LEAN manufacturing

Lean Manufacturing anvendes i alle industrielle brancher og serviceerhverv til eliminering af spild.

Spild er defineret som aktiviteter, der tilføjer omkostninger men ingen værdi i det færdige produkt. Sådanne omkostninger kunne være omproduktion, lager, for mange varer i arbejde, unødvendige bevægelser og kassation. Hovedelementerne i et samarbejde med AdVisio vil være:

 • Produktfamilier
 • Reduktion af Spild (VSM)
 • Strømlinet flow
 • Små seriestørrelser
 • Produktion efter ordre (Just in Time, KanBan)
 • Produktion i celler eller linjer
 • Hurtig omstilling (SMED)
 • Reduktion af variation i processer
 • Høj medarbejderinvolvering
 • Multi – skilled medarbejdere
 • Fleksible teams
 • Visualisering – visuel signalering (eks. nedbrud – Fejl – resultater)


Hvordan får du en LEAN produktion?

AdVisio har gennem årene oparbejdet indgående kendskab og erfaring i arbejdet med LEAN filosofien. Vi har derfor udviklet en værktøjskasse, der kan varieres og tilpasses efter de behov vore kunder efterspørger. Vi kan tilbyde at gennemføre komplette Lean Projekter, hvor vi deltager som proceskonsulenter, deler vore holdninger og viden i form af kurser og anfører projektet som eksterne projektledere. Vi vasker altid trappen oppefra, og vi ved, at de bedste resultater opnås ved engagement og involvering af ledelse og medarbejdere i hele forandringsprocessen.


Hvad får du ud af en LEAN-produktion?

Benefits:

 • Reducerer omkostninger, øger produktivitet
 • Konsekvent høj kvalitet
 • Optimerer ressourcer
 • Bemyndiger og dygtiggør dine teams
 • Øger kendskabet til kunderne, og gør virksomheden proaktiv.

Med Advisio er det nemt at komme i gang!

Vi hjælper dig med at optimere din forretning, så du kan få LEAN i din produktion eller din virksomhed