Professionel rådgivning
Vi tilbyder specialiseret rådgivning og assisterer i byggesager. Vi fører dig igennem kravene i DS 1140 eller hjælper dig med implementeringen - alt efter dit behov.

DS 1140

Hvad er DS 1140?

DS 1140 er en dansk standard omhandlende krav til dokumentation i bygge- og anlægsbranchen. Med standarden stilles der krav til at aktører indenfor byggeprojekter udfører opgaven gennem struktureret planlægning, udførelse og kontrol. Der stilles samtidig krav til den tekniske forståelse, viden og uvildighed.

Hvad kan vi hjælpe med?

Standarden stiller krav til dokumentation og sporbarhed i alle faser af byggeprojektet. Vi kan hjælpe dig med at planlægge og specificere kontrolplaner for byggearbejdet. Vi kan forestå den løbende kontrol og inspektion og samle dokumentationen i kontrolrapporter.

Som din ekstra ressource i projektforløbet kan vi tilbyde hjælp til at;

• Udarbejde B2.2.2, B3.2.2 og A5

• Besvare certificeret statiker eller rådgiver på henvendelser

• Indhente og indsamle dokumentation

• Udføre kontrol på byggepladsen

Vi anvender vores software til at løse opgaven og sikrer dermed at rapporteringen udføres i henhold til standarden. Vi kan også hjælpe dig med at sætte kontrolplanen op og demonstrere, hvordan du nemt og enkelt selv kan sikre en problemfri rapportering ved at vælge vores software.

Software til DS 1140

Læs mere om vores fleksible software eller kontakt os. Vi demonstrerer med stolthed, hvordan vores software løser den administrative opgave med oprettelse af kontrolplaner og udarbejdelse af kontrolrapporter i henhold til standarden. 

DS 1140 SBI 271

Vi afholder kurser i DS 1140, hvor du indføres i standardens krav, anvendelse og praktisk implementering. 

Vi har dokumenteret erfaring i EN 1090 serien og kan derfor indføre dig i, hvor standarders krav til kontrol og dokumentation adskiller sig og hvordan standarderne komplementerer hinanden.

Vi tager dig igennem konkrete eksempler og demonstrerer metoder og værktøjer.

Du kan købe standarden her