Lej en svejsekoordinator
Vi har både svejsespecialister, svejseteknikere og svejseingeniører, som står klar til at hjælpe
Projektering DS 1140

Vi kan assistere

Hvorfor vælge AdVisio?

Vore rådgivere har lang erfaring med svejsekoordinering indenfor smedebranchen og står klar til at hjælpe dig med koordinering af projekter, svejseaktiviteter og praktisk problemløsning.

Svejsekoordinatoren opgaver og ansvar er specificeret i ISO 14731

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder svejsekoordinatoraftaler, hvor du tilknyttes en ekstern svejsekoordinator med præcis den erfaring, som imødekommer dine behov. Det gør det muligt for os at tilbyde dig aftaler, hvor vi differentierer på prisen afhængig af hvilken kompetence du har brug for.

Foruden tilknytning som ekstern svejsekoordinator tilbyder vi også svejsekoordinering af konkrete projekter med henblik på afdækning af behov og valg af rette svejseprocesser og svejsemetoder.

Områder

Vi arbejder blandt andet som ekstern svejsekoordinator indenfor områderne:

  • Stål- & Aluminiumskonstruktioner EN 1090
  • Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer EN ISO 3834
  • Svejsekoordination – opgaver og ansvarsforhold ISO 14731
  • Jernbanekøretøjer og komponenter EN 15085
  • Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
  • Maskindirektiv 2006/42/EF

Vi hjælper blandt andet aktører bygge- og anlægssektoren og energisektoren svejseaktiviter i virksomheden

Svejsekoordinator

Svejsekoordinatoren spiller en vigtig rolle i at sikre at svejsearbejdet udføres i overensstemmelse med relevante standarder og specifikationer. 

Svejsekoordinatorens opgaver er beskrevet i ISO 14731 og koordinatorens repræsentation i virksomheden er et centralt krav i ISO 3834 og EN 1090.

Svejsekoordinatorens opgaver

Roller og ansvar for svejsekoordinator er blandt andet:

Sikre at svejsearbejdet overvåges og opfylder relevante kvalitetsstandarder, procedurer og specifikationer.

Sikre at virksomheden har de nødvendige procedurer og svejsecertifikater til at løfte opgaven.

Træne svejsepersonalet i overholdelse af svejsestandardernes krav.

Sikre dokumentation på svejsning, inspektion og sporbarhed under fremstilling.