Svejsecertifikater

SVEJSECERTIFIKATER

Svejsecertifikater i henhold til EN ISO 9606 serien

Svejsecertifikater kaldes i daglig tale også svejseattester, svejsebeviser, svejsekompetencer, svejsecertificeringer, svejsegodkendelser og svejseakkrediteringer

Vi tilbyder akkrediteret certificering af svejsere, svejseoperatører og svejseopstillere med eller uden PED-godkendelse. Svejsecertifikaterne eller svejseattester udstedes af akkrediteret samarbejdspartner.

Udvid virksomhedens svejsekompetencer med nye svejsecertifikater

Køb dine svejsecertifikater her!

Vi tilbyder akkrediterede certifikater inden for følgende standarder:

 • EN ISO 9606-1 (Kvalificering af svejsere og stål)
 • EN ISO 9606-2 (Kvalificering af svejsere, aluminium og aluminiumlegeringer)
 • EN ISO 9606-3 (Godkendelsesprøvning af svejsere, kobber og kobberlegeringer)
 • EN ISO 9606-4 (Godkendelsesprøvning af svejsere, nikkel og nikkellegeringer)
 • EN ISO 9606-5 (Godkendelsesprøvning af svejsere, titan og titalegeringer samt zirconium og zirconiumlegeringer)
 • EN ISO 14732 (Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer)
 • Hårdlodning
 

FORLØB

Før certificeringen

Når du anmoder om certificering, vurderer vi, om du er i stand til at gå op til en prøve. Før vi kan gå i gang med certificeringen, skal vi i fællesskab have styr på:

 • Hvilket certifikat og grundmateriale ønsker du eksamination i? (standard, type, plade, rør osv.)
 • Skal det være med eller ude PED-påtegning?
 • Hvilken svejseproces? 
 • Hvor og hvornår skal prøven finde sted? (F.eks. i din virksomhed)
 • Skal der tages særlig hensyn? (f.eks. sprog)
 • Har du svejsevejledninger til rådighed og formår du at følge den (pWPS ell WPS)?

Du kan desuden blive bedt om at fremlægge dokumentation eller give yderligere information, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt ift. certificeringen.

Prøveaflæggelsen

Under prøveaflæggelsen vurderer prøvningsinspektøren fra Advisio Welding dine faglige kvalifikationer, heriblandt om du forstår og følger de svejseprocedurer, der ligger til grund for svejsningen. Inspektøren kontrollerer også, om de emner, der skal prøves, opfylder kravene specificeret i henholdsvis ISO 9606 og ISO 14732.

Når du er færdig med svejseprøven, vurderes den visult af inspektøren og tages derefter med til en DT-test (destruktiv test). Hvis du ønsker PED-påtegning skal prøven desuden gennemgå en NDT-test (Ikke destruktiv test) iht. gældende standard. Vi anvender ekstern leverandør til NDT/DT-tests og disse kan udføres som akkrediteret prøvning, hvis det vurderes nødvendigt. 

Udstedelse af certifikat

Hvis inspektøren derefter vurderer, at du har bestået prøven, udstedes et certifikat. Hvis prøven ikke bestås, henvises du til mere træning inden en evt. ny prøve.

AdVisio Welding kan ved henvendelse af- eller bekræfte om en person har gyldig svejsecertifikat samt oplyse hvilken standard, vedkommende er certificeret i. Vi udleverer dog ikke certifikater uden rekvirentens skriftlige samtykke – medmindre det er et lovkrav.

Brug certifikatet korrekt

Som certificeret svejser skal du desuden underskrive en erklæring, hvor du bl.a. erklærer dig enig i at bruge certifikatet korrekt. Vi underskriver også erklæringen, hvor vi lover at være upartiske og til ikke at have økonomiske eller modstridende interesser i kandidater eller virksomheder.

I tilfælde af, at certifikatet misbruges, kan det suspenderes. Groft misbrug vil blive indberettet til de danske myndigheder og evt. offentliggjort.