DS/EN ISO 14001:2015

ISO 14001

HVAD ER MILJØLEDELSE

ISO 14001

ISO 14001 standarden omhandler miljøledelse med krav til, hvordan organisationen identificerer, håndterer og forbedrer de miljømæssige forhold i virksomheden.

Indenfor ISO 14001 standardens rammer skal virksomheden foretage miljøkortlægning for at identificere væsentlige miljøpåvirkninger relateret til virksomhedens aktiviteter. Under miljøkortlægningen forholder virksomheden sig til produkternes miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus fra  tilblivelse til bortskaffelse. Der udarbejdes en interessentanalyse, så virksomheden får overblik over interessenternes behov og forventninger til, hvordan virksomheden håndterer specifikke miljøpåvirkninger. Virksomheden identificerer risikofaktorer og udarbejder en risikovurdering, hvor virksomheden scorer sandsynlighed og konsekvens af miljøpåvirkningerne. Virksomheden er forpligtet til løbende at forbedre miljøforholdene og overvåge indsatsen i forbindelse med reduktion af udledninger, affaldsgenerering, vandforbrug og energiforbrug.

Et miljøledelsessystem indebærer at virksomheden opretholder et styringssystem bestående af procedurer for alle væsentlige aktiviteter. Virksomheden forpligter sig til kontinuerligt at forbedre miljøbelastningen i en skriftlig miljøpolitik og ambitiøse miljømål. Virksomheden skal løbende foretage ISO 14001 audit og, hvis virksomheden ønsker et certificerbart systemet skal miljøledelsessystemet overvåges periodisk af en uafhængig ISO 14001 auditor.

Med implementering af miljøledelse sikrer virksomheden overholdelse af lov- og myndighedskrav og dokumentation for miljøindsatsen overfor virksomhedens interessenter. Der kan opnås besparelser ved reduktion af udledninger, ligesom der kan opnås øget efterspørgsel fra offentlige og private kunder i kraft af virksomhedens øgede miljøbevidsthed.

Miljøledelse byggeri

Der er stigende interesse for miljørigtigt byggeri. Til tider anvendes det udvidede begreb – bæredygtigt byggeri – , hvor der fokuseres på både de miljømæssige påvirkninger, den social kvalitet og den økonomisk kvalitet i byggeriet. Med bæredygtigt byggeri opnås balance mellem hensynet til miljø, økonomi og mennesket. Du kan læse mere om bæredygtig byggeri HER.

Hvordan kommer du igang Iso 14001

ISO 14001:2015 er harmoniseret med ISO 9001:2015 og kan derfor integreres i det eksisterende ledelsessystem. Vi kan tilbyde et individuelt rådgivningsforløb, hvor vi involveres i hele eller dele af processen efter ønske og behov. Vi udarbejder en gabanalyse, så du opnår overblik over omfanget og kan vurdere behovet for involvering i processen.

Kontakt os vis du vil have sparing eller hvis du vil hjælpes igang med iso 14001