Kvalitetsstyring af svejsearbejde

DS/EN ISO 3834 er en kvalitetsstandard, der angiver kravene til smeltesvejsning af metalliske materialer.

AdVisio Software Uafhængig kontrol DS 1140 DS/EN ISO 3834

DS/EN ISO 3834

Kvalitetsstyring af svejsearbejde?

Skal du certificeres i henhold til EN 1090 eller ønsker du at dokumentere professionel styring af svejseværkstedet, så vil et kvalitetsstyringssystem opbygget efter et at kvalitetsniveauerne i DS/EN ISO 3834-serien have din interesse. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Advisio kan tilbyde opbygning og implementering af et kvalitetsstyrings-system med udgangspunkt i et af kvalitetsniveauerne i ISO 3834-serien.

Læs mere om kvalitetsniveauerne nedenfor.

ISO 3834 er særligt relevant for  virksomheder, der udfører svejsearbejde som en del af deres produktion, da standarden er designet til at sikre, at svejseværkstedet udfører svejsearbejdet i overensstemmelse med de specificerede krav og opnår den ønskede kvalitet og sikkerhed. ISO 3834 omfatter krav til svejsepersonale, svejseudstyr, svejseprocedurer og kvalitetskontrol, og den bruges ofte i industrier som byggeri, skibsbygning, transport og fremstilling af trykbeholdere og rørledninger.

Systemet opbygges efter et af kvalitetsniveauerne i 3834 serien, som består af 6 standarder og 3 kvalitetsniveauer. De 3 kvalitetsniveauer er:

3834-4 Elementære kvalitetskrav. Denne del af serien er beregnet til svejsearbejder med de lempeligste kvalitetskrav og er målrettet udførelsesklasse EXC1 i henhold til EN 1090-1.

3834-3 Standard kvalitetskrav. Denne del af serien er beregnet til svejsearbejder med krav til kvalitetskontrol svarende til svejsearbejde under udførelsesklasse EXC2.

3834-2 Fuldstændige kvalitetskrav. Denne del af standarden er beregnet til svejsearbejde med krav til fuldsporbarhed og pålidelighed svarende til svejsearbejde under udførelsesklasse EXC3 og 4.

Du kan købe 3834-serien her

ISO 3834 WPQR Svejseprocedurespecifikation Svejserådgivning

Vi hjælper smedevirksomheder over hele landet

Når vi skal hjælpe virksomheden med at opbygge et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 3834, hjælper vi virksomheden med at beslutte, hvilket kvalitetsniveau systemet skal favne. 3834-1 fastsætter kriterier for udvælgelse af den passende kvalitetsniveau for svejsning og kan være en hjælp under beslutningen af, hvilken del af 3834-serien, der er relevant for virksomheden.

Hvis virksomheden samtidig ønsker EN 1090 certificering sikrer vi sammenhængen mellem det valgte kvalitetsniveau og den udførelsesklasse (EXC1, EXC2, EXC3 og EXC4) som virksomhedens projekter er omfattet af. 

Sammen med ledelsen afdækkes behovet for vores involvering i opretholdelse og understøttelse af systemet. Læs mere om krav til svejsekoordinators kompetencer i forbindelse med EN 1090 certificering.

Systemet omfatter kvalitetsmanual, svejseprocedurer, svejseprocesser, kvalitetsplaner og test- og inspektionsplaner. Forberedelserne til at imødekomme kravene omfatter blandt andet også træning og kvalificering af svejsepersonale og inspektører. 3834-5 skaber overblik over nødvendig dokumentation for overensstemmelse med kvalitetskravene.