ISO 9001:2015

ISO 9001 rådgivning

Har du brug for ISO 9001 rådgivning, Eller du brug for at få overblik, over hvad der skal til for at blive iso 9001 certificeret. Så kan det være en rigtig god ide, at få rådgivning af en iso 9001 konsulent.

Hvad er kvalitetsstyring med ISO 9001?

Kvalitetsstyring er meget andet end en certificering efter ISO 9001, EN 3834 eller et andet kvalitetsledelsessystem. Kvalitetsstyring er stabile og dynamiske forretningsprocesser, der følges og udvikles løbende af medarbejdere i virksomheden.

Stabile og dynamiske forretningsprocesser er med til at sikre, at udviklingen af virksomheden er i tråd med de strategier, der er lagt for de enkelte funktioner i virksomheden.

AdVisio betragter kvalitetsarbejdet med produkterne og processerne, som vejen til højere effektivitet, større kundetilfredshed og glade og engagerede medarbejdere. Glade medarbejdere giver mere energi, højner arbejdsmoralen og skaber bedre resultater.

Hvordan kommer du i gang med ISO 9001?

Advisio har kompetencer til at gennemføre opgaver indenfor kvalitetsstyring omfattende:

  • Opbygning af kvalitetsstyringssystemer efter ISO 9001 eller EN 3834.
  • Auditering af eksisterende kvalitetsstyringssystemer Pre – Certificering, hvor systemet klargøres til certificering.
  • Sikre at der arbejdes med procesorienterede systemer, hvor processamspillet er helt centralt for systemets effektivitet, samt sikre at der ud fra Tanke til Handling, gennemføres løbende forbedringer på systemet og brugen heraf.
  • Sikre involvering af medarbejdere i HELE projektforløbet, fra planlægning til overdragelse af projektet til organisationen.

AdVisio kvalitetssikrer arbejdet efter simple principper, der er gennemprøvet og testet verden over i adskillige projekter og udviklingsforløb. AdVisio har udviklet et koncept der bygger på PDCA hjulet, der sikrer at forbedringer i et vilkårligt system efterprøves og valideres inden implementering.

Mangler du ISO 9001 rådgivning?

Hvis du mangler iso 9001 rådgivning så kontakt os idag så skal vi hjælpe dig.