Svejserådgivning
Vi udfører svejserådgivning på timebasis, til konkrete projekter eller som sparringspartner, når du møder udfordringer. Vi kan dokumentere + 30 års erfaring i rådgivning indenfor smedefaget
Svejserådgivning Uafhængig kontrol

Sparring

Hvorfor vælge AdVisio?

Vi kan dokumentere +30 års erfaring med svejserådgivning indenfor smedebranchen og står klar til at hjælpe dig med svejsrådgivning og praktisk problemløsning.

Vores team er bredt repræsenteret af svejsespecialister, svejsetekniker og svejseingeniør med en praksisnær tilgang.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over krav og indhold indenfor en lang række svejstekniske standarder.

Vi afholder kurser i standarder indenfor det svejsetekniske område målrettet dit behov for eksempel ISO 5817, EN 1090, krav til malede overflade 12944 og krav til forbehandling af ståloverflader  ISO 8501.

Svejserådgivning

Svejserådgivning udføres indenfor en lang række standarder. Et udvalg heraf er listet nedenfor.
 • Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer 1561x-serien
 • Svejsning – Smeltevejste samlinger i stål, nikkel, titanium og legeringer heraf – kvalitetsniveauer for svejsefejl EN ISO 5817
 • Kvalificering af svejsere – smeltesvejsning EN ISO 9606-serien
 • Ikke-destruktiv prøvning – kvalificering og certificering af NDT-personale EN ISO 9712
 • Stål- & Aluminiumskonstruktioner EN 1090
 • Anbefalinger  for svejsning af metalliske materialer EN ISO 1011-serien
 • Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer EN ISO 3834
 • Svejsekoordination – opgaver og ansvarsforhold ISO 14731
 • Jernbanekøretøjer og komponenter EN 15085-serien
 • Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
 • Maskindirektiv 2006/42/EF
 • Svejsning – Svejsning af armeringsstål EN ISO 17660-serien
ISO 3834 WPQR Svejseprocedurespecifikation Svejserådgivning

Svejserådgiveren spiller en vigtig rolle i at sikre at virksomheden opfylder relevante standarder og krav. Svejserådgiveren overvåger blandt andet svejsestandarder og rådgiver virksomheden i, hvordan overensstemmelse med kravene i standarderne kan sikres. Rådgiveren kan sikre opretholdelse og vedligeholdelse af certificeringer og godkendelser og effektiv svejserådgivning kan optimere interne svejseprocesser og minimere risiko for kommunikationsfejl, dokumentationsfejl og produktionsfejl. Vores svejseingeniør kan blandt andet anvendes under afvikling af interne audits for at afdække om virksomheden er klar til kommende tredjepartsaudit eller certificering. Svejserådgiveren kan dermed være en værdifuld ressource for virksomheden.