Dokumentation af egenkontrol
Egenkontrol af udførelse af bærende konstruktioner kan dokumenteres ved hjælp af gennemtestet software
Software til DS 1140

Egenkontrol DS 1140

Krav til egenkontrol

Egenkontrol skal minimum omfatte kontrolemnerne i DS 1140 anneks B, DS/EN 1992-1999 serien inklusive tilhørende nationale annekser. Egenkontrol kan ikke erstattes af en uafhængig kontrol eller en tredjepartskontrol. Egenkontrollen udføres af den person, der har medvirket ved udførelsen.

Software

 AdVisio har udviklet et software modul, hvor du kan oprette dine egne kontrolplaner til egenkontrollen opdelt efter processerne i din virksomhed. Vi har gjort det enkelt at rapportere ind i systemet via tablet eller smartphone.

Moduler

Læs om modulerne til dokumentation af egenkontrollen DS 1140 nedenfor. Du kan også bestille en prøveversion.

Fordele

Egenkontrol DS 1140

I modulet  “egenkontrol” kan du oprette dine egne kontrolplaner for eksempelvis fremstillingskontrollen. Du kan frit definere antallet af procestrin og opdele efter funktioner. Efter eget valg kan du tilføje og fjerne kolonner eller rækker og du kan opbygge indholdet efter dine præferencer. Kontrolplanerne kan udskrives eller der kan opsamles dokumentation direkte via funktionen “Registrering af egenkontrol

I modulet “Registrering af egenkontrol” foretager du registrering af kontrolresultatet af din egenkontrol ud fra egne definerede kontrolplaner. Dine kontrolresultater kan indtales eller dokumenteres via billeddokumentation, som opsamles i egenkontrollen for dit konkrete projekt.

Egenkontrol DS 1140