Egenkontrol

EGENKONTROL DS 1140

Egenkontrol DS 1140 skal udføres af person som har medvirket under udførelsen

Egenkontrol af udførelse af bærende konstruktioner kan dokumenteres ved hjælp af NYT! og gennemtestet software

Egenkontrol skal minimum omfatte kontrolemnerne i DS 1140 anneks B, DS/EN 1992 - 1999-serien inklusiv tilhørende nationale annekser. Egenkontrollen skal altid gennemføres og kan ikke erstattes af en uafhængig kontrol eller en tredjeparts kontrol. Egenkontrollen skal i modsætning til den uafhængige kontrol udføres af den person, der har medvirket ved udførelsen. AdVisio har udviklet et modul i AdVisio software, hvor du kan oprette dine egne kontrolplaner til egenkontrollen opdelt efter processerne i virksomheden. Vi har gjort det enkelt at rapportere ind i systemet via tablet eller smartphone.

Fordele

MODULER

Læs om modulerne til dokumentation af egenkontrollen DS 1140 nedenfor. Du kan også bestille en prøveversion.

EGENKONTROL

Egenkontrol DS 1140

I modulet  “egenkontrol” kan du oprette dine egne kontrolplaner for eksempelvis fremstillingskontrollen. Du kan frit definere antallet af procestrin og opdele efter funktioner. Efter eget valg kan du tilføje og fjerne kolonner eller rækker og du kan opbygge indholdet efter dine præferencer. Kontrolplanerne kan udskrives eller der kan opsamles dokumentation direkte via funktionen “Registrering af egenkontrol

REGISTRERING AF EGENKONTROL

Egenkontrol DS 1140

I modulet “Registrering af egenkontrol” foretager du registrering af kontrolresultatet af din egenkontrol ud fra egne definerede kontrolplaner. Dine kontrolresultater kan indtales eller dokumenteres via billeddokumentation, som opsamles i egenkontrollen for dit konkrete projekt.