Uafhængig kontrol

Software til uafhængig kontrol

Uafhængig kontrol af udførelse af bærende konstruktioner skal dokumenteres i henhold til DS 1140 anneks B.  

Ved hjælp af fleksibelt intuitivt brugervenligt software til almen kontrol kan du sikre ved få klik. Softwaren kan også tilgåes på smartphone eller tablet.

Den uafhængige kontrollant kan udarbejde kontrolplaner i softwaren og udpege kontrolpunkter på tegninger for projektet, så medkontrollanter på site kan sikre dokumentationen fra tablet eller smartphone. 

Herefter kan den uafhængige kontrollant gennemgå dokumentationen og sikre kontrolresultatet for den uafhængige kontrol i henhold til DS 1140.

Afspil video om Uafhængig kontrol DS 1140

Fordele

Moduler

Læs om funktionerne til dokumentation af den uafhængige kontrol i henhold til DS 1140 nedenfor. Du kan også bestille en prøveversion.

Uafhængig kontrol

I modulet “uafhængig kontrol” styrer du alt dokumentation og har det fulde overblik over status på dine projekter. Systemet er brugervenligt, idet du kan oprette dine egne skabeloner eller vælge at anvende eller tilpasse eksisterende skabelon. Via systemet kan du udarbejde, kontrollere og godkende kontrolplaner og -rapporter for det enkelte projekt. Det er muligt at tilføje isometri, tegning eller billede, så den uafhængige kontrollant kan markere, hvor billeder er taget. Ydermere er der kvalitetssikring, så risiko for tastefejl minimeres. Systemet er 100% fleksibelt ,  idet du kan redigere, tilføje og fjerne kolonner og rækker eller tilpasse  indholdet, som du foretrækker det. 

Overblik
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klik her
Brugervenlig
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klik her
Fleksibel
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klik her
Previous slide
Next slide
Afspil video

Registrering af uafhængig kontrol

I modulet “Registrering af uafhængig kontrol” kan du tilgå alle projekter til uafhængig kontrol fra din pc, tablet eller smartphone. Du kan registrere på isometri eller tegning, hvor du tager din billeddokumentation eller foretager dine registreringer. Under det enkelte kontrolpunkt kan du indsætte billeder og flytte på billedernes rækkefølge. Kontrolresultatet kan du indtale eller skrive. Din dokumentation bliver opsamlet i kontrolrapporten, som herefter  kan udskrives  og fremsendes som færdig dokumentation.

A5

I modulet “A5” kan du samle bilag til slutdokumentation af dit projekt. Systemet opretter selv indholdsfortegnelse ud fra dine valg af bilag. Du kan efterfølgende ændre på bilagenes rækkefølge samt tilføje og ændre. Sluttelig kan du udskrive og sende den færdige dokumentation. Under kontrolpunkterne kan du indsætte billeder eller indtale tekst , som dokumentation for din kontrol. Din dokumentation bliver opsamlet i kontrolrapporten, som herefter  kan udskrives fra modulet “uafhængig kontrol”

Uafhængig kontrol A5